یوگای کودکان

یوگا به افزایش اعتماد به نفس کودک کمک کرده و باعث افزایش هماهنگی بدن ، افزایش تمرکز کودک ، کاهش مشکلات رفتاری ، کاهش اظطراب و کاهش بیش فعالی کودک خواهد شد. رشد تکلم کودک در پروسه تمارین یوگا از مهمترین نتایج محسوب می گردد.
یوگا همچنین باعث افزایش تعادل و سلامت ذهن کودک گردیده و انعطاف پذیری بیشتر کودک را در پی خواهد داشت حتی توانایی ارتباط کودک را نیز افزایش میدهد و علاوه بر این باعث کنترل احساسات و کنترل استرس در کودک نیز می‌گردد. به طور کلی یوگا برای یادگیری بیشتر کودک بسیار موثر خواهد بود.
آکادمی استعدادیابی نابغه پروران آینده کلاس تخصصی یوگا برای کودکان را از ۳ سال به بالا برگزار میکند.