: خط مقدم

جمع کردن جام و یا جمع کردن سرعت شگفت آور یک ورزش فردی است که بچه ها در سراسر جهان برای به ثمر رساندن بهترین زمان خود رقابت می کنند. با این حال، آنچه بیشتر کودکان و بزرگسالان متوجه نمی شوند، مزایای یادگیری است که با این نوع فعالیت ها همراه است. این بازی سرگرم کننده و شدید در واقع "نیرو" را برای کودک می گذارد از خطوط خطی با دستان خود و همچنین چشمانشان که از نیمکره راست و چپ مغز مورد نیاز برای مفاهیم یادگیری عالی برخوردار است، عبور کنند. همانطور که کودکان بیشتر در این فعالیت ها در مدرسه شرکت کردند، متخصصان معلم و تربیت بدنی تفاوت در توسعه دانش آموزان زبان، توالی های ریاضی و حل مسائل را مشاهده کردن: و خواندن توسعه

آنچه که بسیاری از معلمان و مربیان ممکن است بدانند این است که جمع بندی تاثیر
جمع کردن جام و یا جمع کردن سرعت شگفت آور یک ورزش فردی است که بچه ها در سراسر جهان برای به ثمر رساندن بهترین زمان خود رقابت می کنند. با این حال، آنچه بیشتر کودکان و بزرگسالان متوجه نمی شوند، مزایای یادگیری است که با این نوع فعالیت ها همراه است. این بازی سرگرم کننده و شدید در واقع "نیرو" را برای کودک می گذارد از خطوط خطی با دستان خود و همچنین چشمانشان که از نیمکره راست و چپ مغز مورد نیاز برای مفاهیم یادگیری عالی برخوردار است، عبور کنند. همانطور که کودکان بیشتر در این فعالیت ها در مدرسه شرکت کردند، متخصصان معلم و تربیت بدنی تفاوت در توسعه دانش آموزان زبان، توالی های ریاضی و حل مسائل را مشاهده کردند.
 و خواندن توسعه

آنچه که بسیاری از معلمان و مربیان ممکن است بدانند این است که جمع بندی تاثیر ضربه نیز بر مهارت های پردازش تصویر و توانایی خواندن کودک تاثیر می گذارد. از آنجا که کودک دست خود را به سرعت در حال حرکت است، چشمان آنها همچنین باید لیوان و حرکت دست خود را به  در فعالیت شرکت کنند. چشم ها به طور طبیعی از خط میانی عبور می کنند تا این کار را انجام دهند. این مهارت ها برای خواندن و نوشتن توسعه بسیار مهم است. این اجازه می دهد کودک برای ردیابی کلمات در سراسر صفحه و خواندن از جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف. این امر همچنین باعث می شود کودکان بتوانند اطلاعات را سریعتر از طریق سیستم بینایی خود پردازش کنند، که به آنها اجازه می دهد اطلاعات را در کلاس درس سریع تر و سریعتر نگه دارند.
: مطالعه ای که توسط Shirlene
 کارولینای شمالی انجام شده است، تفاوت هایی را در نمرات امتحانی برای کسانی که در جمع آوری فنجان ها شرکت کرده اند و کسانی که این کار را انجام نداده اند، مورد ارزیابی قرار دادند. این مطالعه نشان داد کودکانی که از فعالیت های جمع آوری لیوان استفاده می کردند، پس از تکمیل آزمایش، نمرات بالاتری در خواندن پیدا کردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فعالیت مغز از جمع آوری لیوان ممکن است به افزایش پیشرفت خواندن کمک کند.

"تمرینات ردیابی چشم و توسعه بینایی محیطی به خواندن کمک می کند. هنگامی که دانش آموزان صفحه نمایش را تماشا می کنند، چشم آنها در دید دایمی ثابت و عضلات کنترل حرکت آتشین چشم کنترل می شود ... تمرین های پیگیری، دستکاری ها، فعالیت های ناوبری و بازی های هدف، عضلات چشم را تمرین می دهند و چشم ها را به خواندن می پردازند. "
: هماهنگی دست و چشم و هماهنگی دو جانبه

در یکی دیگر از یافته های تحقیق، هماهنگی و زمان واکنش دست ها و دانش آموزان دانشجویان پس از شرکت در برنامه آموزشی فیزیکی پنج هفته ای در مدرسه افزایش یافت. جمع کردن لیوان به فرزند اجازه می دهد تا هر دو دست را با هم متحد کند (هماهنگی دو جانبه). افزایش مهارت های دو جانبه به مغز کمک می کند تا در سمت راست و سمت چپ نیز پیشرفت کند. در بسیاری از موارد، سمت راست مغز در عملکردهای روزمره از بین می رود، بنابراین این فعالیت باعث افزایش آگاهی، خلاقیت و تمرکز می شود که همه در نیمکره راست مغز قرار دارند.

از آنجایی که فعالیت های جمع آوری لیوان در مورد اضافه کاری سریع تر می شود، هماهنگی دست و چشم کودک و همکاری دو جانبه کودک باید دقیق تر و دقیق تر شود. این به این معنی است که زمان واکنش فرزندتان باید سریعتر شود و آنها باید اطلاعات بصری را سریعتر حفظ کنند. این مهارت ها برای کمک به بچه ها امتحانات و امتحانات لازم است. بسیاری از آنها تست های زمان بندی شده و سخت تر از زمانی که آنها بزرگتر می شوند. جمع آوری لیوان می تواند به یک پروسه فرزند کمک کند و اطلاعات در مورد امتحانات خود را سریع تر و دقیق تر درک کند تا بتوانند جزئیات مورد نیاز برای انتخاب بهترین پاسخ به سوال یا مشکل را بازیابی کنند
: خط مقدم

جمع کردن جام و یا جمع کردن سرعت شگفت آور یک ورزش فردی است که بچه ها در سراسر جهان برای به ثمر رساندن بهترین زمان خود رقابت می کنند. با این حال، آنچه بیشتر کودکان و بزرگسالان متوجه نمی شوند، مزایای یادگیری است که با این نوع فعالیت ها همراه است. این بازی سرگرم کننده و شدید در واقع "نیرو" را برای کودک می گذارد از خطوط خطی با دستان خود و همچنین چشمانشان که از نیمکره راست و چپ مغز مورد نیاز برای مفاهیم یادگیری عالی برخوردار است، عبور کنند. همانطور که کودکان بیشتر در این فعالیت ها در مدرسه شرکت کردند، متخصصان معلم و تربیت بدنی تفاوت در توسعه دانش آموزان زبان، توالی های ریاضی و حل مسائل را مشاهده کردن: و خواندن توسعه

آنچه که بسیاری از معلمان و مربیان ممکن است بدانند این است که جمع بندی تاثیر
جمع کردن جام و یا جمع کردن سرعت شگفت آور یک ورزش فردی است که بچه ها در سراسر جهان برای به ثمر رساندن بهترین زمان خود رقابت می کنند. با این حال، آنچه بیشتر کودکان و بزرگسالان متوجه نمی شوند، مزایای یادگیری است که با این نوع فعالیت ها همراه است. این بازی سرگرم کننده و شدید در واقع "نیرو" را برای کودک می گذارد از خطوط خطی با دستان خود و همچنین چشمانشان که از نیمکره راست و چپ مغز مورد نیاز برای مفاهیم یادگیری عالی برخوردار است، عبور کنند. همانطور که کودکان بیشتر در این فعالیت ها در مدرسه شرکت کردند، متخصصان معلم و تربیت بدنی تفاوت در توسعه دانش آموزان زبان، توالی های ریاضی و حل مسائل را مشاهده کردند.
 و خواندن توسعه

آنچه که بسیاری از معلمان و مربیان ممکن است بدانند این است که جمع بندی تاثیر ضربه نیز بر مهارت های پردازش تصویر و توانایی خواندن کودک تاثیر می گذارد. از آنجا که کودک دست خود را به سرعت در حال حرکت است، چشمان آنها همچنین باید لیوان و حرکت دست خود را به  در فعالیت شرکت کنند. چشم ها به طور طبیعی از خط میانی عبور می کنند تا این کار را انجام دهند. این مهارت ها برای خواندن و نوشتن توسعه بسیار مهم است. این اجازه می دهد کودک برای ردیابی کلمات در سراسر صفحه و خواندن از جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف. این امر همچنین باعث می شود کودکان بتوانند اطلاعات را سریعتر از طریق سیستم بینایی خود پردازش کنند، که به آنها اجازه می دهد اطلاعات را در کلاس درس سریع تر و سریعتر نگه دارند.
: مطالعه ای که توسط Shirlene
 کارولینای شمالی انجام شده است، تفاوت هایی را در نمرات امتحانی برای کسانی که در جمع آوری فنجان ها شرکت کرده اند و کسانی که این کار را انجام نداده اند، مورد ارزیابی قرار دادند. این مطالعه نشان داد کودکانی که از فعالیت های جمع آوری لیوان استفاده می کردند، پس از تکمیل آزمایش، نمرات بالاتری در خواندن پیدا کردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فعالیت مغز از جمع آوری لیوان ممکن است به افزایش پیشرفت خواندن کمک کند.

"تمرینات ردیابی چشم و توسعه بینایی محیطی به خواندن کمک می کند. هنگامی که دانش آموزان صفحه نمایش را تماشا می کنند، چشم آنها در دید دایمی ثابت و عضلات کنترل حرکت آتشین چشم کنترل می شود ... تمرین های پیگیری، دستکاری ها، فعالیت های ناوبری و بازی های هدف، عضلات چشم را تمرین می دهند و چشم ها را به خواندن می پردازند. "
: هماهنگی دست و چشم و هماهنگی دو جانبه

در یکی دیگر از یافته های تحقیق، هماهنگی و زمان واکنش دست ها و دانش آموزان دانشجویان پس از شرکت در برنامه آموزشی فیزیکی پنج هفته ای در مدرسه افزایش یافت. جمع کردن لیوان به فرزند اجازه می دهد تا هر دو دست را با هم متحد کند (هماهنگی دو جانبه). افزایش مهارت های دو جانبه به مغز کمک می کند تا در سمت راست و سمت چپ نیز پیشرفت کند. در بسیاری از موارد، سمت راست مغز در عملکردهای روزمره از بین می رود، بنابراین این فعالیت باعث افزایش آگاهی، خلاقیت و تمرکز می شود که همه در نیمکره راست مغز قرار دارند.

از آنجایی که فعالیت های جمع آوری لیوان در مورد اضافه کاری سریع تر می شود، هماهنگی دست و چشم کودک و همکاری دو جانبه کودک باید دقیق تر و دقیق تر شود. این به این معنی است که زمان واکنش فرزندتان باید سریعتر شود و آنها باید اطلاعات بصری را سریعتر حفظ کنند. این مهارت ها برای کمک به بچه ها امتحانات و امتحانات لازم است. بسیاری از آنها تست های زمان بندی شده و سخت تر از زمانی که آنها بزرگتر می شوند. جمع آوری لیوان می تواند به یک پروسه فرزند کمک کند و اطلاعات در مورد امتحانات خود را سریع تر و دقیق تر درک کند تا بتوانند جزئیات مورد نیاز برای انتخاب بهترین پاسخ به سوال یا مشکل را بازیابی کنند