موسیقی


🎶 موسیقی

🎶 موسیقی

آیا میدانستید موسیقی باعث افزایش اتصالات عصبی-نورونی در مغز(نوروپلاستیسیتی) شده و متعاقبا شناخت،استدلال و رشد ذهنی کودک را افزایش میدهد؟