هوش مالی


💵هوش مالی،مزایا و کاربردها💰

💵هوش مالی،مزایا و کاربردها💰

برخی از مزایای آموزش هوش مالي به فرزند شما چیست؟ 1. بودجه بندی - با راهنمایی های گام به گام آسان، کودک شما یاد می گیرد که یک بیانیه مالی شخصی ایجاد کند. این به آنها کمک خواهد کرد تا سلامت مالی خود را بررسی و شروع به یادگیری عادت های خوب  کنند. 2. صرفه جویی - بهترین دلیل برای صرفه جویی در پول این است که تنها با صرفه جویی در آن بزرگترین راز  خود را  باز کند: پول باعث پول بیشتر می شود. از طريق سحر آميز بودن علاقه، فرزند شما با صرفه جويي در درآمد، مي آموزد که پول بگيرد. 3. هدف قرار دادن - یادگیری رویای و تعیین اهداف زندگی با زندگی که رویای فرزندتان باشد. کودک شما هدایت خواهد شد که چگونه اهداف خوبی را که آنها را گسترش می دهند هدایت کنند، اما آنها را شکست نخواهند داد.